KẾ HOẠCH

Chiến lược giai đoạn 2019 và tầm nhìn đến năm 2024

 

Trường Tiểu học Vĩnh Phước được thành lập ngày 07/10/2008 và di vào hoạt động từ năm 2014. Nhà trường nằm trên địa bàn đường phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp - Địa chỉ: 60 đường Nguyễn Văn Phát, khóm 2, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Về cơ cấu tổ chức, nhà trường có đủ 02 đoàn thể và tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ Phường 1, thành phố Sa Đéc.

Trường đã đạt được những thành tích sau:

- Chi bộ: Trong sạch vững mạnh.

- Công đoàn vững mạnh. Đạt cờ thi đua tỉnh năm 2018.

- Y tế học đường: Tốt.

- Đạt giải nhất toàn đoàn khi tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố năm học 2018-2019.

- Đạt giải nhì toàn đoàn khi tham gia Hội thi “Ngày hội giao lưu học sinh tiểu học” năm học 2018-2019.

- Năm học 2017-2018 và 2018-2019 học sinh tham gia hội thi “Hùng biện Tiếng Anh” cấp thành phố, đạt giải II.

- Tham gia Hội thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp thành phố năm học 2017-2018 đạt:  01 giải B, 01 giải C, 02 giải Khuyến khích. cấp tỉnh đạt: 01 giải Khuyến khích.

- Tham gia tốt hội thi Viết chữ đẹp cấp thành phố năm 2019 đạt: 03 Giải nhất, 04 giải nhì, 06 giải ba, 49 giải khuyến khích.

- Trường có GV đạt GV dạy giỏi cấp tỉnh 2 lần liên tiếp.

Hơn 05 năm qua trường đã phấn đấu không ngừng hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng năm học. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, đã đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của cha mẹ học sinh và học sinh trong thành phố Sa Đéc. Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2019- 2024, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của hội đồng trường và hoạt động của Ban giám hiệu cùng như toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường Tiểu học Vĩnh Phước là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT ngày 26/12/2018 (CTGDPT 2018).

Cùng với các trường trong địa phương xây dựng ngành giáo dục thành phố Sa Đéc phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và thế giới.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Môi trường bên trong

a) CBQL, giáo viên, nhân viên

* Tổng số: 32 trong đó:

          1) Cán bộ quản lý: 02, nữ: 02

          2) Nhân viên: 03, chia ra: Kế toán + văn thư: 01; YTHĐ + thủ quỹ: 01; Bảo vệ: 01;

          3) Giáo viên: Tổng số: 26 GV, tỷ lệ giáo viên/ lớp: 1.36%.

b) Cơ sở vật chất

- Tổng số phòng học: 19

- 01 phòng y tế; 01 phòng Hiệu trưởng; 01 phòng P.Hiệu trưởng; 01 văn phòng; 01 phòng thiết bị; 01 phòng truyền thống Đoàn Đội; 01 phòng đọc của học sinh; 01 phòng kho sách; 01 phòng đọc của giáo viên; 01 phòng Mỹ thuật, 01 phòng Âm nhạc; 02 phòng Anh văn.

- Tất cả phòng học đều có bàn ghế, bảng dành cho học sinh và giáo viên  đủ phục vụ cho học sinh và giáo viên.     

 c) Mặt mạnh:

   - Trường nằm ở nội ô thành phố Sa Đéc và là trường được quy hoạch là trường trọng điểm dạy Anh văn tăng cường, học sinh chăm ngoan có rất nhiều cố gắng để vươn lên trong rèn luyện cũng như trong học tập. Học sinh toàn trường đều tham gia học 2 buổi/ngày, đa số học sinh ở bán trú tại trường, đây cũng là một trong những điều kiện thuận lợi để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục.

 - Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đa số trẻ, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, nhiệt tình năng nỗ, tâm huyết và yêu nghề, nỗ lực trao dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng linh hoạt nhiều phương pháp dạy học và giáo dục học sinh. Công tác dạy và học đã có nền nếp và thực hiện đổi mới kịp thời, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Cơ sở vật chất của trường được xây mới, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học; thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh toàn diện trong nhà trường.

- Thông tin 2 chiều từ phụ huynh, học sinh và cộng đồng xã hội với nhà trường được phối hợp nhịp nhàng, thường xuyên và khá chặt chẽ.

- Đội ngũ lãnh đạo có trình độ đào tạo trên chuẩn, có năng lực tổ chức quản lý trường học, phát huy được tinh thần dân chủ, tạo được sự đoàn kết nội bộ, tích cực trong công tác lãnh đạo.

d) Mặt yếu:

- Còn một vài học sinh chậm phát triển, tiếp thu chậm, có học sinh chưa qua mẫu giáo và đi học trễ tuổi.

- Có một học sinh khuyết tật vận động.

2. Môi trường bên ngoài

a) Thời cơ:

- Được sự lãnh đạo trực tiếp của phòng giáo dục và đào tạo TP Sa Đéc, sự quan tâm của cấp Ủy và UBND phường 1. Sự hỗ trợ tích cực của BĐD CMHS, các đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương.

- Luật giáo dục được sửa đổi. Thực hiện theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 về quy định đánh giá HSTH sát với thực tế.

- Phụ huynh học sinh, mạnh thường quân thường xuyên quan tâm và ủng hộ nhà trường về nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh.  

- Giáo viên và cán bộ quản lí tham gia tập huấn và sử dụng sách giáo khoa lớp 1; hoàn thành các điều kiện chuẩn bị triển khai chương trình lớp 1 theo CTGDPT 2018.

b) Thách thức:

 - Kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển tích cực, mạnh mẽ trong cơ chế thị trường nhưng các tiềm ẩn về tệ nạn xã hội cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc rèn luyện tác phong, đạo đức, ý thức, thái độ học tập của học sinh.

 - Công nghệ thông tin, truyền thông trên địa bàn thành phố phát triển với tốc độ nhanh, tạo thuận lợi cho việc dạy và học của nhà trường nhưng cũng tác động mạnh mẽ đến một số giáo viên chưa mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

1. Tầm nhìn: Trở thành một ngôi trường có chất lượng cao đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm 2020 và là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi giáo viên và học sinh luôn năng động, sáng tạo và vươn tới thành công.

2. Sứ mệnh: Tạo dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, sáng tạo, năng động, kỷ cương, để mỗi học sinh phát huy phẩm chất riêng, có năng lực tư duy.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường

- Tinh thương - Trách nhiệm

- Tính hợp tác - Lòng nhân ái

- Tính trung thực  - Lòng tự trọng

- Tính trách nhiệm - Lòng bao dung

- Tính sáng tạo - Khát vọng vươn lên

II. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Mục tiêu chung (phù hợp với tuyên bố về tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị, phản ánh ưu tiên của trường, định hướng hành động, mang tính lâu dài,…).

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục thời đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại. Tiếp tục triển khai.

 

2. Mục tiêu cụ thể (cụ thể, đo được, đạt được, định hướng kết quả, thời gian). Đề xuất nên dùng bảng phân tích.

2.1/- Mục tiêu ngắn hạn: Giai đoạn 2019-2020:

          - Triển khai Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên, viên chức. Báo cáo lên cơ quan cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo.

          - Xây dựng Kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung đề ra theo từng năm học.

          - Tham mưu chính quyền địa phương xây hàng rào kiên cố xung quanh trường.

- Hoàn thành cơ bản xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, lập quy hoạch nhà hiệu bộ, phòng chức năng; bổ sung trang thiết bị.

- Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường, phấn đấu đạt cấp độ 3.

- Giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia, tiến tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

2.2/- Mục tiêu trung hạn: Giai đoạn 2020-2024

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung đề ra theo từng năm học.

- Tham mưu với địa phương trong việc xây dựng nhà ăn nhà nghỉ theo bảng vẽ của công trình trường Tiểu học Vĩnh Phước đảm bảo nơi ăn nghỉ và nơi học riêng biệt.

2.3/  Mục tiêu dài hạn

 - Duy tu, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hơn nữa trong công tác dạy và học.

- Thực hiện duy trì các tiêu chí khi trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC (Nội dung bám sát vào việc thực hiện các mục tiêu)

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường, nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ.

- Tạo mọi điều kiện cho CBQL được tập huấn nâng cao năng lục quản lý trong lãnh đạo.

- Cử giáo viên cốt cán tham gia học lớp Trung cấp chính trị.

- 100 % Cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn.

- Trau dồi năng lực nhận thức, đảm bảo chất lượng về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học.

- Có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống tốt, phù hợp đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.

- Phát huy tính chủ động sáng tạo của đội ngũ thầy cô giáo nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục trong điều kiện hội nhập quốc tế.

2. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất.

            2.1. Nâng cao chất lượng học sinh:

- Được học tập và tham gia hoạt động trong môi trường văn minh, thân thiện và an toàn.

- Có khả năng vận dụng kiến thức, tìm tòi, khám phá và phát triển khả năng đặc biệt của bản thân.

- Biết hợp tác, giao tiếp và phấn đấu trong học tập.

- Có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng xã hội.

- 100% được kiểm tra đánh giá theo VBHN số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016. 100% Học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

- 100% học sinh đều tham gia hoạt động trải nghiệm theo chương trình GDPT 2018.

- Tổ chức dạy Anh văn tăng cường với giáo viên bản ngữ để học sinh được giao tiếp và tiếp cận GV nước ngoài trong rèn luyện nói và nghe.

2.2. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh - Đa dạng hóa buổi học thứ hai:

- Tích hợp kiến thức bài dạy phù hợp đối tượng học sinh.

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt đội nhóm, phát huy tính tập thể, biết phối hợp linh hoạt giúp HS đạt được kiến thức mong muốn.

- Tuyên truyền giáo dục kĩ năng sống đáp ứng yêu cầu học tập và sinh hoạt cộng đồng.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua việc xã hội hóa đưa phần mềm GDKNS vào buổi dạy thứ 2.

            2.3. Đẩy mạnh chất lượng chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp dạy học:

- Thực hiện chương trình giảng dạy theo chuẩn kiến thức kĩ năng và định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Tích hợp các nội dung giáo dục vào các môn học và hoạt động giáo dục.

- CB-GV nắm vững chương trình GDPT 2018 để đổi mới phương pháp giúp học sinh lĩnh hội kiến thức theo hướng tự phát triển năng lực bản thân. Hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm vận dụng kiến thức đã học.

          - Tạo mọi điều kiện để CB-GV tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

3. Xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị dạy học.

            - Ổn định cơ sở vật chất trường lớp, quản lý và sử dụng hiệu quả, đảm bảo phục vụ tốt hoạt động giảng dạy và giáo dục tại đơn vị. Có bổ sung và sửa chữa kịp thời phù hợp yêu cầu thực tế.

            - Thực hiện kế hoạch của Phòng GD&ĐT về việc đầu tư xây dựng “Thư viện Tiên tiến” - Năm học 2019-2020.

            - Đảm bảo đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giảng dạy và giáo dục.

            - Bổ sung vật dụng bán trú, hệ thống nước sạch, đàn organ cho phòng Âm nhạc, dụng cụ cho phòng giáo dục thẻ chất,… nhằm đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe phát triển trí,thể, mỹ cho học sinh và đáp ứng nhu cầu sử dụng cho CB-GV-CNV và HS.

4. Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý.

            - Tổ chức và thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học.

- Tuyên truyền vận động PHHS cùng tham gia sổ liên lạc điện tử.

- BGH tạo điều kiện cung cấp 1 tivi/lớp học và phủ sóng wifi toàn trường để GV tiện trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

5. Thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục.

- Mối quan hệ giữa CB-GV-NV trong nhà trường và giữa nhà trường với cộng đồng bên ngoài là yếu tố tiềm năng cung cấp nguồn lực cho nhà trường.

- Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng xã hội thực hiện kế hoạch giáo dục đúng độ tuổi và triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Tham mưu với chính quyền địa phương, tìm hiểu chia sẻ với cha mẹ học sinh nhằm ngăn chặn những trường hợp có nguy cơ nghỉ bỏ học.

- Có kế hoạch phân công và huy động lực lượng giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục.

- Tuyên truyền, vận động mọi nguồn lực tại chỗ và nguồn lực khác nhằm có thêm điều kiện thực hiện các hoạt động giáo dục góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nhà trường.

- Phối kết hợp tốt với Ban Đại diện cha mẹ học sinh nhằm chăm lo giáo dục học sinh hiệu quả từ vật chất đến tinh thần. Tuyên truyền đến PHHS các chủ trương chung của ngành. Phối hợp phụ huynh trong công tác giáo dục học sinh chưa ngoan. Vận động phụ huynh thực hiện tốt công trình cha mẹ học sinh hàng năm phù hợp thực tế và hỗ trợ học sinh nghèo, ngoan giỏi vui bước đến trường.

6. Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường - gia đình - xã hội; giao lưu, hợp tác quốc tế.

- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, CNV.

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

+ Nguồn lực tài chính: Ngân sách Nhà nước.

- Ngoài ngân sách: Các khoản tài trợ của các tổ chức và cá nhân ngoài nhà trường, Ban đại diện CMHS.

+ Nguồn lực vật chất:

- Khuôn viên Nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ.

- Trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy - học.

- Người phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, Hội CMHS.

- Hợp tác với công ty Đại Trường Phát đưa giáo viên bản ngữ vào trường để giảng dạy Anh văn tăng cường.

7. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục; xây dựng thương hiệu nhà trường.

- Kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, PHHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường.

+ Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và PHHS.

+ Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường bằng cách tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân địa phương những thành tích mà nhà trường đã đạt được thông qua các cuộc họp phụ huynh, các cuộc họp với Đảng uỷ Chính quyền địa phương về các vấn đề có liên quan đến giáo dục.

+ Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường, bằng các hình thức:

+ Yêu cầu mỗi thành viên trong nhà trường đều nêu cao tinh thần làm chủ, chủ động nắm bắt và tuyên truyền những tin tức tích cực nhất nhằm xây dựng thương hiệu cho nhà trường trong nhân dân, trên trang Website của nhà trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, Chính quyền địa phương, PHHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược (Giai đoạn 1: Từ năm ... đến năm; Giai đoạn 2: Từ năm ... đến năm).

- Giai đoạn 1: từ năm 2019 – 2021

- Giai đoạn 2: Từ năm 2021 – 2024

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể (lãnh đạo nhà trường; Tổ chức Đoàn thể trong trường; Tổ trưởng chuyên môn; giáo viên, nhân viên; Ban đại diện cha mẹ học sinh,…).

3.1/ Đối với Hiệu trưởng

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

3.2/ Đối với Phó Hiệu trưởng

Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

3.3/ Đối với tổ trưởng chuyên môn

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch của tổ từng năm học bám sát kế hoạch nhà trường năm học và Kế hoạch chiến lược phát triển; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên trong tổ. Dự báo khả năng và đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển.

- Triển khai thực hiện nội dung bồi dưỡng thường xuyên hàng năm, nâng cao năng lực giảng dạy và giáo dục học sinh.

3.4/Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên

Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

3.5/ Các Tổ chức Đoàn thể trong trường

- Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ của đoàn thể từng năm học, thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.

- Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của đoàn thể mình thực hiện đạt mục tiêu và thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trong kế hoạch chiến lược; góp ý với nhà trường điều chỉnh, bổ sung những giải pháp phù hợp để thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.

3.6/ Đối với học sinh

- Không ngừng học tập, rèn luyện; tích cực tham gia các hoạt động giáo dục và phong trào thi đua của nhà trường.

- Khắc phục khó khăn để vươn lên học tốt, có hoài bão và định hướng tương lai, rèn luyện kỹ năng sống để hoà nhập tốt với cuộc sống.

3.7/ Ban đại diện cha mẹ học sinh

- Tham gia góp ý việc triển khai thực hiện Kế hoạch; cộng tác với nhà trường trong các hoạt động giáo dục, xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất và vận động xã hội hóa giáo dục; cùng với nhà trường tuyên truyền vận động các bậc cha mẹ học sinh và nhân dân tạo sự đồng thuận và ủng hộ việc thực hiện mục tiêu kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.

- Quan tâm chăm sóc và tạo điều kiện tốt để con em học tập, được rèn luyện ở trường học và có điều kiện hội nhập và tham gia trải nghiệm.

V. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1/ Kiến nghị

Kính mong Lãnh đạo phòng GD&ĐT hỗ trợ nhà trường xin ý UBND thành phố Sa Đéc xây dựng thêm “Nhà ăn cho học sinh” vào đầu năm 2020 và “Nhà đa năng” từ nay đến năm 2022, để trường đảm bảo cơ sở vật chất trong thực hiện việc dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để học sinh được rèn luyện và trải nghiệm kiến thức đã học và được phát triển toàn diện hơn.

2/ Kết luận

Trên đây là toàn bộ "Kế hoạch chiến lược phát triển Trường tiểu học Vĩnh Phước giai đoạn 2019 và tầm nhìn đến năm 2024. Nhà trường sẽ xây dựng lộ trình, cụ thể hóa thành chương trình hành động, sát hợp với tình hình thực tế nhà trường, địa phương và yêu cầu phát triển của ngành, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”./.

Chi tiết Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2019 và tầm nhìn đến năm 2024.